Ingliz tilida OT so’z turkumi THE NOUN 3-dars

 1. Shaxs yoki buyumni ifodalovchi who? kim? va what? nima? so‘-
  rog‘iga javob bo‘luvchi so‘zlar turkumi ot deyiladi: a man, an engineer, a
  house.
 2. Otlar oldidan odatda artikl va predlog keladi. Ular otlarning asosiy
  belgisidir: a table, the table, on the table.
 3. Otlar birlik va ko‘plikda kelishi mumkin: a table — tables,
  a book — books.
 4. Otlarda ikkita – bosh va qaratqich kelishigi bor: worker — wor-ker’s, father — father’s.
 5. Otlar gapda quyidagi vazifalarda keladi:
  a) ega vazifasida:
  The train leaves at 6 o’clock.
  b) kesim tarkibida:
  He is a teacher.
  c) to‘ldiruvchi vazifasida:
  I have received a telegram.
  We have sent the buyers a letter.
  I will speak to the manager.
  d) aniqlovchi vazifasida:
  This is the manager’s room.
  e) hol vazifasida:
  There is a hospital in the village.

U turt guruxdan tashkil topgan:

 1. Common noun – bunga odamlar, joylar, narsalar va xayvonlar kiradi. man, door, corner, dog.
 2. Proper noun – bunga konkret atamalar kiradi. John, France, Santa Claus, New Year.
 3. Abstract noun – bunga ko’z bilan ko’rib qo’l bilan ushlab bo’lmaydigan mavxum otlar kiradi. Beauty,
  courage, friendship.
 4. Collective noun – bunga bir nechta yoki bir gurux odamlar, xayvonlar va narsalarni anglatuvchi
  otlar kiradi. Family, crowd.

You may also like...

1 Response

 1. Aziza Nurmukhamedova says:

  Qoyil juda zo’r shuni qidiryotgandim