JAMLANMA VA QO’SHMA otlar 8-dars

COLLECTIVE NOUNS – JAMLANMA OTLAR
Agar collective nounga ya’ni bir guruh odamlar yoki narsalar va xayvonlarga bir butunlik sifatida qaralsa,
bu gurux birlikda xisoblanadi va o’zidan keyin birlikdagi fe’lni talab qiladi:

  • Our team is the best.

  • Agar biz collective nounni xar bir a’zosiga individual qarasak, u xolda u ko’plikda xisoblanadi va o’zidan
    keyin ko’plikdagi fe’lni talab iladiq:
  • Our team are changing their clothes.

Time, money, va measure larni bir butun narsa sifatida gapirganimizda birlikdagi fe’ldan foydalanamiz:
Time, Five minutes isn’t enough to solve the test but ten minutes is enough to copy.
Money,Twenty-five dollars is too much to pay for that.
Measure,Twenty miles is too long to run in an hour.


COMPOUND NOUNS – QO’SHMA OTLAR
Compound noun bu bir nechta so’zdan tashkil topgan lekin ma’nosi bir narsani anglatuvchi otlardir.
Boy-friend, travel-agent, son-in-low, break-in.
Compound noun ni ko’plik shaklini yasash uchun oxirgi so’zni ko’plik shakliga aylantiramiz:

Boy-friends, break-ins.


Compound noun tarkibida man, woman so’zlari qatnashgan bo’lsa, uni ko’plik shakliga aylantirish uchun xar
ikkala so’zni xam ko’plikka aylantiramiz:

Man-driver – men-drivers.
Woman-driver – women-drivers.

Agar Compound noun verb + er + adverb shaklida bo’lsa, uni ko’plikka aylantirish uchun 1-so’zni ko’plik
shakliga aylantiramiz:


Hanger-on – hangers-on.
Runner-up – runners-up.

Agar Compound noun, noun + preposition + noun shaklida bo’lsa uni ko’plikka aylantirish uchun 1-so’zni ko’plik
shakliga aylantiramiz:
Son-in-low – Sons-in-low.
Word-of-court – Words-of-court.
Lady-in-waiting – Ladies-in-waiting.

NOUNS FUNCTIONING AS AN ADJECTIVE – SIFAT VAZIFASIDAGI OTLAR
Agar biror ot boshqa biror otni oldidan kelsa, u adjectivega aylanadi:
Wool – wool coat.
Gold – gold watch.
Sifat vazifasida kelayotgan ot xamisha birlikda xisoblanadi, xatto ko’plikdagi otni izoxlab kelayotgan bo’lsa xam.

History teachers – to’g’ri. Histories teachers – noto’g’ri.

Agar sifat vazifasida kelayetgan ot number-noun shaklida bo’lsa, ular orasiga chiziqcha ko’yishimiz shart.

  • We took a tour that last two weeks.
  • We took a two-week tour.

You may also like...