CAUNTABLE AND UNCAUNTABLE NOUNS SANALADIGAN VA SANALMAYDIGON OTLAR 6-dars

Nounlar ikki turga bo’linadi, countable noun va uncountable noun.
Countable noun oldidan raqamlarni ishlata olamiz va u birlikda, ko’plikda bo’lishi mumkin.
Uncountable noun oldidan raqamlarni ishlata olmaymiz va u faqat birlikda keladi.
Modda nomlari uncountable noun xisoblanadi:
Beer, gold, coffee, cream, bread, iron, …
Abstract nounlar xam uncountable noun xisoblanadi:
Advice, beauty, death, love …
Exception rule!
Ba’zi-bir so’zlar borki, ular uzbek tilida sanalishi mumkin lekin ingliz tilida uncountable noun
xisoblanadi:
News, rubbish, information, weather, hair, traffic, travel, work, shopping, parking, etc.

Uncountable nounlarni miqdorini ko’rsatish uchun quyidagi so’zlardan foydalanamiz:

 • Some, any, much, no, a little, little, etc.
 • A bit of, a drop of, a piece of, a sheet of, etc.
 • Some gold.
 • A drop of oil.
  Bir nechta so’z borki ular gapdagi ma’nosiga qarab countable noun va uncountable noun bo’lishi mumkin.
  Bular:
 1. time,
 • How much time do you need to finish the job? Ishni tugatishga Sizga qancha vaqt kerak?
 • How many times have you been to London? Siz Londonda necha marotaba bo’lgansiz?
 1. glass,
 • Windows are made of glass. Oynalar shishadan tayyorlanadi.
 • I drank a glass of wine. Men bir stakan vino ichdim.
 1. hair,
 • She has brown hair. Uning sochlari jigarrang.
 • He found a hair from the bag. U sumkasidan soch tolasini topdi.
 1. iron,
 • Iron is a metal. Temir metaldir.
 • I pressed my shirt with iron. Men ko’ylagimni dazmolladim.
 1. paper,
 • I need paper to write letter. Men xat yozishim uchun qog’oz kerak.
 • I bought paper. Men gazeta sotib oldim.
 1. experience,
 • I didn’t have much experience with computer. Meni kompyuter buyicha malakam ko’p emas.
 • We had many interesting experiences our trip. Sayoxatimizda ko’pgina qiziqarli voqealar bo’ldi.

You may also like...