Category: Ingliz tili

Ingliz tilida artikllar 9-dars

Umumiy ma’lumotlar Artikl otlar oldida ishlatiladigan maxsus so‘zlardir. O‘zbek tilidaartikl mavjud emas. Artiklning...

Zamonaviy ingliz tili

Ma’lumki, XXI asr rivojlanish, taraqqiyot va innovatsion texnologiyalar asri.Hozirda har bir sohada innovatsion...